บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ‘เชิดชูเกียรติ’ ผู้ปิดทองหลังพระ

รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้ปิดทองหลังพระ” ให้สองพี่น้อง “บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์” โดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ผู้เสียสละช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและสังคมมาโดยตลอดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในพิธีมอบรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ 1.เฟ้นหาบุคคลที่ทำความดีในรูปแบบการอยู่เบื้องหลัง  2.เมื่อพบแล้วก็มอบโล่เชิดชูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 3.เป็นพันธสัญญาทางใจให้เขาเหล่านั้นทำดีต่อไป
โดยหลักเกณฑ์พิจารณาทุกครั้งคือเป็นบุคคลที่ทำความดี จิตอาสา ให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นคนทุกชนชั้น ทุกสาขาอาชีพ ที่มีจิตอาสา เอื้ออารีย์ต่อเพื่อนมนุษย์

ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลผู้ปิดทองหลังพระได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานมอบรางวัล
ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยบุคคลที่เข้ารับรางวัลมีดังนี้ 1.คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์  พ่อพระของคนยากไร้ เสียสละช่วยผู้เดือดร้อน 2.คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้เสียสละช่วยเหลือสังคม

3.คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ เจ้าของคลีนิค 1 บาท ช่วยคนจน 4.คุณธัญรัตน์ เพชรพรหม แห่งธัญญะสมุย ที่พึ่งสุดท้ายของคนสิ้นหวัง
5.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ที่พึ่งของคนยากไร้ และตำรวจ ทหาร ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6.คุณสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์  ผู้มุ่งมั่นด้วยใจแรงกล้าที่จะผลักดัน พ.ร.บ. เอสเอ็มอีไทย เพื่อประโยชน์ของคนไทยในระดับรากหญ้า

7.คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาเอสเอ็มอีไทย กับชีวิตที่ทุ่มเทเพื่อผลักดัน พ.ร.บ.เอสเอ็มอีไทยเพื่อคนไทย 8.คุณสมเกียรติ ละเลิศ ผู้อุทิศตนเพื่อคนไร้บ้าน คนยากไร้และสังคม

9.คุณสิรวิชฐ์ อำไพวงศ์ นักการเมืองรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อต้านการทุจริต และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมาทั้งชีวิต 10.ครูมวย เสน่ห์ ทับทิมทอง ผู้เปิดบ้านสอนศิลป์มวยให้ต่างชาติและคนไทย

11.คุณสุชญา พิณทอง. นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ออกมาต่อต้านการทุจริตและ เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 12.พ.ต.อ กรณ์วัฒน์ หันประดิษฐ์ นายตำรวจมือปราบ ทำโรงพักเป็นบ้านแห่งที่สอง

13. พ.ต.ท.ดุลเพชร วงษ์เหลา นายตำรวจที่ยึดความถูกต้องและประชาชน 14.คุณวิสิทธิ์ อิทธิวราภรณ์กุล นักธุรกิจที่คืนกำไรสู่สังคม 15.คุณพรเทพ คงเอี่ยมพิธี ที่พึ่งของคนยากไร้

16.พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ทองสาริ นายตำรวจอุทิศเพื่อประโยชน์ของประชาชน 17.คุณสมศักดิ์ กาญจนะคช ข้าราชการต้นแบบแห่งความดีที่ต่อสู้กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ มือปราบไม้พะยูงป่าครบุรี

18.พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสุทธิกุล  ผู้หญิงผู้เสียสละเพื่อสังคมทั้งชีวิต 19.คุณฉลอง ภักดีวิจิตร ผู้สร้างสรรค์สังคม และเสียสละเพื่อส่วนรวมมายาวนาน

20.คุณศักดิ์นันท์ธรณ์ ปิยะนันท์ ที่พึ่งของคนยากไร้ มอบทุนการศึกษาเด็กยากจนมายาวนาน

21.คุณประสิทธิ์ รุ่งเรือง ผู้บริจาคสร้างวัด สร้างโรงเรียน เสียสละให้สังคม 22.ณณิชใจ ปิยะนันท์ ที่ผู้เสียสละเพื่อสังคม 23.คุณศุภวรรณ วงศ์สุวรรณ  ผู้ที่มีแต่ให้

24.พลโท ฉันทพัทน์ กรัณย์สุกสี ทำงานเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มาทั้งชีวิต

25.คุณอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ผู้เสียสละพัฒนาฟุตซอลทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ คว้าแชมป์ พีทีที ไทยแลนด์ ไฟว์

ดังไปทั่วโลกภายหลังการรับรางวัล บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ยืนยันว่าการทำงานทุกครั้งทำจากหัวใจ ตนเองโชคดีเพราะเป็นดารา ทำอะไรมักเป็นข่าว

แต่ในความจริงยังมีพี่น้องอาสากู้ภัย อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อีกหล่ายหน่วยงานทำงานกันอยู่ ไม่เคยได้รับรางวัล ดังนั้นรางวัลนี้ขอมอบให้พี่น้องกู้ชีพ กู้ภัยทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ให้เป็นกำลังใจครับ